Vyhláška Národnej banky Slovenska o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu 74/2009 účinný od 15.03.2009

Platnosť od: 05.03.2009
Účinnosť od: 15.03.2009
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Kontrolné orgány, Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Národnej banky Slovenska o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu 74/2009 účinný od 15.03.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 74/2009 s účinnosťou od 15.03.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového ...

Národná banka Slovenska podľa § 109 ods. 5 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení ...

§ 1
(1)

Oznámenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového ...

(2)

Oznámenie depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti o prekročení a zosúladení limitov ...

(3)

Oznámenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti o prekročení a zosúladení limitov v majetku doplnkového ...

(4)

Oznámenie depozitára doplnkového dôchodkového fondu o prekročení a zosúladení limitov v majetku ...

§ 2

Oznámenia podľa § 1 sa vypracúvajú elektronicky v informačnom systéme Národnej banky Slovenska ...

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2009.

Ivan Šramko v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore