Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode 502/2011 účinný od 22.12.2011

Platnosť od: 22.12.2011
Účinnosť od: 22.12.2011
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode 502/2011 účinný od 22.12.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 502/2011 s účinnosťou od 22.12.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Valného zhromaždenia ...

Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2012. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý ...

K oznámeniu č. 502/2011 Z. z.

ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK A K PROTOKOLU ...

(platné od 1. januára 2012)

[...]

Pravidlo 32

Vestník

[...]

(3) Vestník sa zverejňuje na webovom sídle Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

[...]

Prevziať prílohu - Anglické znenie textu

Načítavam znenie...
MENU
Hore