Všetky konsolidované znenia predpisu 502/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 22.12.2011 účinný od 22.12.2011
MENU
Hore