Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode 502/2011 účinný od 22.12.2011

Platnosť od: 22.12.2011
Účinnosť od: 22.12.2011
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode 502/2011 účinný od 22.12.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 502/2011 s účinnosťou od 22.12.2011
Načítavam znenie...
MENU
Hore