Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o sukcesii Slovenskej republiky do Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného 49/1999 účinný od 26.03.1999

Platnosť od: 26.03.1999
Účinnosť od: 26.03.1999
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o sukcesii Slovenskej republiky do Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného 49/1999 účinný od 26.03.1999
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 49/1999 s účinnosťou od 26.03.1999

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore