Všetky konsolidované znenia predpisu 49/1999

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 26.03.1999 účinný od 26.03.1999
MENU
Hore