Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o sukcesii Slovenskej republiky do Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného 49/1999 účinný od 26.03.1999

Platnosť od: 26.03.1999
Účinnosť od: 26.03.1999
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o sukcesii Slovenskej republiky do Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného 49/1999 účinný od 26.03.1999
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 49/1999 s účinnosťou od 26.03.1999
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že dňom 26. apríla 1993 sa Slovenská ...

Ministerstvo zahraničných vecí Holandského kráľovstva, depozitár dohovorov Haagskej konferencie ...

– Dohovor o civilnom konaní

(Haag 1. marca 1954, č. 72/1966 Zb.),

– Dohovor o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťom

(Haag 15. apríla 1958, č. 14/1974 Zb.),

– Dohovor o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných ...

(Haag 15. novembra 1965, č. 85/1982 Zb.),

– Dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach

(Haag 18. marca 1970, č. 129/1976 Zb.),

– Dohovor o uznávaní rozvodov a zrušení manželského spolužitia

(Haag 1. júna 1970, č. 131/1976 Zb.),

– Dohovor o práve použiteľnom na dopravné nehody

(Haag 4. mája 1971, č. 130/1976 Zb.),

– Dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti

(Haag 2. októbra 1973, č. 132/1976 Zb.).

Slovenská republika sa súčasne považuje za štát, ktorý ratifikoval

– Dohovor týkajúci sa medzinárodnej správy majetku zomrelých osôb

(Haag 2. októbra 1973).

Pre Slovenskú republiku bola zároveň uznaná záväznosť podpisov Českej a Slovenskej Federatívnej ...

– Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

(Haag 25. októbra 1980),

– Dohovor o práve použiteľnom pre zmluvy o medzinárodnom predaji tovaru

(Haag 22. decembra 1986).

Načítavam znenie...
MENU
Hore