Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia z 13. februára 2023 č. 1/2023, ktorým sa mení opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk v znení neskorších predpisov 47/2023 účinný od 18.02.2023

Platnosť od: 18.02.2023
Účinnosť od: 18.02.2023
Autor: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Oblasť: Pošta a poštové služby
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia z 13. februára 2023 č. 1/2023, ktorým sa mení opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk v znení neskorších predpisov 47/2023 účinný od 18.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 47/2023 s účinnosťou od 18.02.2023
VYKONÁVACIE PREDPISY:
18/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách 18/1996 účinný od 06.03.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore