Všetky konsolidované znenia predpisu 47/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 18.02.2023 účinný od 18.02.2023
MENU
Hore