Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia 43/2006 účinný od 04.02.2006

Platnosť od: 04.02.2006
Účinnosť od: 04.02.2006
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia 43/2006 účinný od 04.02.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 43/2006 s účinnosťou od 04.02.2006

Neevidujeme žiadne súvislosti k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore