Všetky konsolidované znenia predpisu 43/2006

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 04.02.2006 účinný od 04.02.2006
MENU
Hore