Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 29. marca 2004 č. SELP/K-17/1-314, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní proviantných náležitostí, výstrojných náležitostí a o používaní vojenskej rovnošaty a vojenských výstrojných súčiastok 243/2005 účinný od 10.06.2005

Platnosť od: 10.06.2005
Účinnosť od: 10.06.2005
Autor: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 29. marca 2004 č. SELP/K-17/1-314, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní proviantných náležitostí, výstrojných náležitostí a o používaní vojenskej rovnošaty a vojenských výstrojných súčiastok 243/2005 účinný od 10.06.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 243/2005 s účinnosťou od 10.06.2005

Neevidujeme žiadne súvislosti k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore