Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 29. marca 2004 č. SELP/K-17/1-314, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní proviantných náležitostí, výstrojných náležitostí a o používaní vojenskej rovnošaty a vojenských výstrojných súčiastok 243/2005 účinný od 10.06.2005

Platnosť od: 10.06.2005
Účinnosť od: 10.06.2005
Autor: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 29. marca 2004 č. SELP/K-17/1-314, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní proviantných náležitostí, výstrojných náležitostí a o používaní vojenskej rovnošaty a vojenských výstrojných súčiastok 243/2005 účinný od 10.06.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 243/2005 s účinnosťou od 10.06.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 139e zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej ...

výnos zo 6. júna 2005 č. SELP/K-17/5-31, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej ...

Výnos upravuje zvyšovanie sadzieb stravného pre jednotlivé stravné dávky a prídavky potravín ...

V súlade s ustanovením § 29 ods. 4 výnosu sa upravuje výška nároku na výstrojné body a na peňažný ...

Ďalej sa zjednotí spôsob zabezpečenia profesionálnych vojakov pracovnou a poľnou rovnošatou. ...

V súlade s ustanovením § 139b ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona ...

Návrh výnosu obsahuje aj ďalšie zmeny súvisiace s transformáciou ozbrojených síl Slovenskej ...

Výnos nadobúda účinnosť 15. júna 2005.

Výnos bude uverejnený v čiastke 23/2005 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore