Všetky konsolidované znenia predpisu 243/2005

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 10.06.2005 účinný od 10.06.2005
MENU
Hore