Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) 16/2011 účinný od 25.01.2011

Platnosť od: 25.01.2011
Účinnosť od: 25.01.2011
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) 16/2011 účinný od 25.01.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 16/2011 s účinnosťou od 25.01.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Pracovnej skupiny ...

Zmeny a doplnky príloh A a B nadobudli platnosť 1. januára 2011 v súlade s článkom 14 ods. 3.

V ten istý deň, t. j. 1. januára 2011, nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Do textu zmien a doplnkov možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore