Všetky konsolidované znenia predpisu 16/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 25.01.2011 účinný od 25.01.2011
MENU
Hore