Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) 16/2011 účinný od 25.01.2011

Platnosť od: 25.01.2011
Účinnosť od: 25.01.2011
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) 16/2011 účinný od 25.01.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 16/2011 s účinnosťou od 25.01.2011

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore