Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o Štatúte Komisie na dokončenie vysporiadania majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 117/1999 účinný od 31.05.1999

Platnosť od: 31.05.1999
Účinnosť od: 31.05.1999
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o Štatúte Komisie na dokončenie vysporiadania majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 117/1999 účinný od 31.05.1999
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 117/1999 s účinnosťou od 31.05.1999
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. apríla 1999 bola v Prahe podpísaná ...

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 16. apríla 1999, v súlade s článkom 2.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o Štatúte Komisie na dokončenie vysporiadania ...

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky podľa článku 9 ods. 2 ústavného zákona ...

Článok 1

Vydáva sa Štatút Komisie na dokončenie vysporiadania majetku Českej a Slovenskej Federatívnej ...

Článok 2

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.

Dané v Prahe 16. apríla 1999 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom ...

Za vláduSlovenskej republiky:

Ivan Mikloš v. r.

Za vláduČeskej republiky:

Pavel Mertlík v. r.

Prevziať prílohu - Příloha 01

Načítavam znenie...
MENU
Hore