Všetky konsolidované znenia predpisu 117/1999

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 31.05.1999 účinný od 31.05.1999
MENU
Hore