Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o Štatúte Komisie na dokončenie vysporiadania majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 117/1999 účinný od 31.05.1999

Platnosť od: 31.05.1999
Účinnosť od: 31.05.1999
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o Štatúte Komisie na dokončenie vysporiadania majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 117/1999 účinný od 31.05.1999
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 117/1999 s účinnosťou od 31.05.1999
Načítavam znenie...
MENU
Hore