Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o spoločných štátnych hraniciach 1/1995 účinný od 10.01.1995

Platnosť od: 10.01.1995
Účinnosť od: 10.01.1995
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Štátne územie, Bezpečnosť a obrana štátu, Cudzinecký režim

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o spoločných štátnych hraniciach 1/1995 účinný od 10.01.1995
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 1/1995 s účinnosťou od 10.01.1995

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore