Všetky konsolidované znenia predpisu 1/1995

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 10.01.1995 účinný od 10.01.1995
MENU
Hore