Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /var/www/judikaty.info/zakony.judikaty.info/library/Zakony/Predpis.php on line 3817
Zákony.Judikáty.info

ktorým sa ustanovuje obsah, forma a štruktúra výpisu z osobného účtu účastníka doplnkového dôchodkového sporenia a poberateľa dávky doplnkového dôchodkového sporenia 504/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 31.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: MPSVRSR
Oblasť: Finančné právo a Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

ktorým sa ustanovuje obsah, forma a štruktúra výpisu z osobného účtu účastníka doplnkového dôchodkového sporenia a poberateľa dávky doplnkového dôchodkového sporenia 504/2013 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 504/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
NA ZÁKLADE:
650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.07.2024 § 61 ods. 7
Načítavam znenie...
MENU
Hore