ktorým sa ustanovuje obsah, forma a štruktúra výpisu z osobného účtu účastníka doplnkového dôchodkového sporenia a poberateľa dávky doplnkového dôchodkového sporenia 504/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 31.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: MPSVRSR
Oblasť: Finančné právo a Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

ktorým sa ustanovuje obsah, forma a štruktúra výpisu z osobného účtu účastníka doplnkového dôchodkového sporenia a poberateľa dávky doplnkového dôchodkového sporenia 504/2013 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 504/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Načítavam znenie...
MENU
Hore