Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje obsah, forma a štruktúra výpisu z osobného účtu účastníka doplnkového dôchodkového sporenia a poberateľa dávky doplnkového dôchodkového sporenia 504/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 31.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje obsah, forma a štruktúra výpisu z osobného účtu účastníka doplnkového dôchodkového sporenia a poberateľa dávky doplnkového dôchodkového sporenia 504/2013 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 504/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje obsah, forma a štruktúra výpisu z osobného účtu účastníka doplnkového ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska ...

§ 1
a)

číselné označenie osobného účtu účastníka a dátum jeho zriadenia,

b)

meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska účastníka,

c)

názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý si účastník zvolil,

d)

počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli pripísaním príspevkov účastníka na ...

e)

počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli pripísaním príspevkov zamestnávateľa ...

f)

celkový počet doplnkových dôchodkových jednotiek v jednotlivých príspevkových doplnkových dôchodkových ...

g)

aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky v jednotlivých príspevkových doplnkových dôchodkových ...

h)

aktuálna hodnota osobného účtu účastníka ku dňu vyhotovenia výpisu účastníka vyjadrená ...

i)

priebeh zápisov vykonaných odo dňa vyhotovenia posledného výpisu účastníka,

j)

percentuálna výška odplát doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

k)

súčet príspevkov účastníka a zamestnávateľa ku dňu vyhotovenia výpisu účastníka, ktoré ...

l)

počiatočný stav osobného účtu účastníka vyjadrený v peniazoch k 1. januáru kalendárneho ...

m)

obdobie účasti na doplnkovom dôchodkovom sporení z dôvodu výkonu prác podľa § 2 ods. 2 písm. ...

§ 2
(1)

Výpis poberateľa dávky doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „poberateľ dávky“) ...

(2)

Výpis poberateľa dávky obsahuje tieto informácie:

a)

číselné označenie osobného účtu poberateľa dávky a dátum jeho zriadenia,

b)

meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska poberateľa dávky,

c)

názov výplatného doplnkového dôchodkového fondu,

d)

počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli prevodom majetku poberateľa dávky do ...

e)

aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky v deň prevodu majetku poberateľa dávky do výplatného ...

f)

počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré boli použité na vyplatenie každej splátky dávky, ...

g)

aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky v deň vyplatenia každej splátky dávky,

h)

percentuálna výška odplát doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom ...

i)

celkový počet doplnkových dôchodkových jednotiek na osobnom účte poberateľa dávky ku dňu vyhotovenia ...

j)

aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia výpisu poberateľa dávky,

k)

aktuálna hodnota osobného účtu poberateľa dávky ku dňu vyhotovenia výpisu poberateľa dávky ...

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ján Richter v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore