Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 483/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023

Platnosť od: 22.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.08.2023
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Odmena za prácu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 483/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 483/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
RUŠÍ PREDPIS:
528/2021 Z. z. Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 528/2021 účinný od 01.07.2022 do 31.12.2022
VYKONÁVACIE PREDPISY:
55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.01.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore