Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 483/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023

Platnosť od: 22.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.08.2023
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Odmena za prácu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 483/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 483/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky podľa § 149 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Platový koeficient príslušného štátu na obdobie od 1. januára 2023 do 31. augusta 2023 je uvedený v prílohe č. 1.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 528/2021 Z. z., ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu.

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.

Rastislav Káčer v. r.

Prílohy

    Príloha č. 1 k opatreniu č. 483/2022 Z. z.

    Prevziať prílohu - Platový koeficient príslušného štátu na obdobie od 1. januára 2023 do 31. augusta 2023

    Príloha č. 2 k opatreniu č. 483/2022 Z. z.

    Prevziať prílohu - Platový koeficient príslušného štátu na obdobie od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023

Načítavam znenie...
MENU
Hore