Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zaradení obuvi pre deti medzi určené výrobky 4/2003 účinný od 01.02.2003 do 31.12.2003

Platnosť od: 09.01.2003
Účinnosť od: 01.02.2003
Účinnosť do: 31.12.2003
Autor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zaradení obuvi pre deti medzi určené výrobky 4/2003 účinný od 01.02.2003 do 31.12.2003
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 4/2003 s účinnosťou od 01.02.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

o zaradení obuvi pre deti medzi určené výrobky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky po prerokovaní s Ministerstvom ...

§ 1
(1)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky po prerokovaní s Ministerstvom ...

Číselný kód colného sadzobníka Názov položky Minimálny postup posudzovania zhody podľa § ...

(2)

Ďalší postup posudzovania zhody možno dohodnúť s autorizovanou osobou.

§ 2
Základné technické požiadavky na obuv pre deti s dĺžkou chodidla do 165 mm
(1)

Obuv uzatvoreného strihu nesmie byť zhotovená výlučne zo syntetických materiálov (poroméry, ...

(2)

Na výrobu vrchových a podšívkových súčastí obuvi sa musia používať iba usne, textilné a syntetické ...

(3)

Na výrobu stielok (prichádzajúcich do styku s pokožkou) detskej obuvi sa musia používať iba ...

(4)

Jednotlivé druhy materiálov používaných na výrobu stielok, podšívok a kovových súčastí obuvi ...

§ 3
Hygienické požiadavky na jednotlivé druhy materiálov používaných na výrobu stielok a podšívok ...

Por. č. Vlastnosť Súčasti z usní z textilu z plastov, gumy, syntetických usní 1. PH vodného ...

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2003 a stráca účinnosť 31. decembra 2003.

Dušan Podhorský v. r.

Poznámky

  • 1)  Článok 5.13 STN EN 344-1.
  • 2)  Článok 5.15 STN EN 344-1.
  • 3)  STN 79 0055.
Načítavam znenie...
MENU
Hore