Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zaradení obuvi pre deti medzi určené výrobky 4/2003 účinný od 01.02.2003 do 31.12.2003

Platnosť od: 09.01.2003
Účinnosť od: 01.02.2003
Účinnosť do: 31.12.2003
Autor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zaradení obuvi pre deti medzi určené výrobky 4/2003 účinný od 01.02.2003 do 31.12.2003
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 4/2003 s účinnosťou od 01.02.2003
Načítavam znenie...
MENU
Hore