Všetky konsolidované znenia predpisu 4/2003

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.2003 účinný od 01.02.2003 do 31.12.2003
MENU
Hore