Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania 376/2020 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 16.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Podpora výstavby
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania 376/2020 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 376/2020 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 330/2022
Načítavam znenie...
MENU
Hore