Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania 376/2020 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 16.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Podpora výstavby
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania 376/2020 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 376/2020 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 330/2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
(1)

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania podľa § 3 písm. a) zákona a na obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti podľa § 3 písm. b) zákona vrátane príloh k žiadosti pri predkladaní spoločnej žiadosti podľa § 15 ods. 5 zákona je uvedený v prílohe č. 1.

(2)

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania podľa § 3 písm. a) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 2.

(3)

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 3 písm. b) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 3.

(4)

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 3 písm. c) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 4.

§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 335/2018 Z. z. a opatrenia č. 349/2019 Z. z.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Andrej Doležal v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k opatreniu č. 376/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k opatreniu č. 376/2020 Z. z.

  Príloha č. 2 k opatreniu č. 376/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k opatreniu č. 376/2020 Z. z.

  Príloha č. 3 k opatreniu č. 376/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k opatreniu č. 376/2020 Z. z.

  Príloha č. 4 k opatreniu č. 376/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k opatreniu č. 376/2020 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore