Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia 296/2018 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 22.10.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia 296/2018 účinný od 01.01.2019
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 296/2018 s účinnosťou od 01.01.2019
Načítavam znenie...
MENU
Hore