Všetky konsolidované znenia predpisu 296/2018

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2019 účinný od 01.01.2019
MENU
Hore