Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 252/2009 účinný od 01.07.2009

Platnosť od: 27.06.2009
Účinnosť od: 01.07.2009
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 252/2009 účinný od 01.07.2009
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 252/2009 s účinnosťou od 01.07.2009
MENÍ:
601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 601/2003 účinný od 01.01.2025
VYKONÁVACIE PREDPISY:
601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 601/2003 účinný od 01.01.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore