Všetky konsolidované znenia predpisu 252/2009

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2009 účinný od 01.07.2009
MENU
Hore