Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcu majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 247/2009 účinný od 01.07.2009 do 30.11.2014

Platnosť od: 26.06.2009
Účinnosť od: 01.07.2009
Účinnosť do: 30.11.2014
Zrušený: ko.2Z.5686
Autor: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Oblasť: Národné hospodárstvo, Správa a privatizácia národného majetku
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 247/2009 s účinnosťou od 01.07.2009
RUŠÍ PREDPIS:
325/2001 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 325/2001 účinný od 01.08.2002 do 30.06.2009
ZRUŠENÝ:
278/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 účinný od 01.04.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore