Všetky konsolidované znenia predpisu 247/2009

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2009 účinný od 01.07.2009 do 30.11.2014
MENU
Hore