Opatrenie Národnej banky Slovenska o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou 154/2012 účinný od 01.06.2012

Platnosť od: 31.05.2012
Účinnosť od: 01.06.2012
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Národnej banky Slovenska o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou 154/2012 účinný od 01.06.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 154/2012 s účinnosťou od 01.06.2012
Načítavam znenie...
MENU
Hore