Opatrenie Národnej banky Slovenska o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou 154/2012 účinný od 01.06.2012

Platnosť od: 31.05.2012
Účinnosť od: 01.06.2012
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Národnej banky Slovenska o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou 154/2012 účinný od 01.06.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 154/2012 s účinnosťou od 01.06.2012
RUŠÍ PREDPIS:
319/2009 Z. z. Vyhláška Vyhláška Národnej banky Slovenska o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou 319/2009 účinný od 15.08.2009 do 31.05.2012 Vyhláška Národnej banky Slovenska o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
319/2009 Z. z. Vyhláška o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou 319/2009 účinný od 15.08.2009 do 01.06.2012 Vyhláška Národnej banky Slovenska o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
JE VYKONÁVANÝ:
43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2023 Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Načítavam znenie...
MENU
Hore