Opatrenie Národnej banky Slovenska o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou 154/2012 účinný od 01.06.2012

Platnosť od: 31.05.2012
Účinnosť od: 01.06.2012
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Národnej banky Slovenska o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou 154/2012 účinný od 01.06.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 154/2012 s účinnosťou od 01.06.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ...

Národná banka Slovenska podľa § 81 ods. 9 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení ...

§ 1

Na účely tohto opatrenia sa rozumie cenným papierom podielový list otvoreného podielového fondu ...

§ 2
(1)

Poplatok pre emitenta spojený s vydaním cenného papiera je určený emitentom, a to percentuálnou ...

(2)

Poplatok pre emitenta spojený s vyplatením cenného papiera je určený emitentom, a to percentuálnou ...

§ 3
(1)

Poplatok podľa § 2 ods. 1 sa prevedie z majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti na bežný ...

(2)

Poplatok podľa § 2 ods. 2 sa prevedie z majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti na bežný ...

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 319/2009 Z. z. o poplatkoch pre emitenta cenného ...

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2012.

v z. Viliam Ostrožlík v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore