Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 594/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické predradníky žiarivkových zdrojov svetla 85/2010 účinný od 13.04.2010

Platnosť od: 18.03.2010
Účinnosť od: 13.04.2010
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 594/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické predradníky žiarivkových zdrojov svetla 85/2010 účinný od 13.04.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 85/2010 s účinnosťou od 13.04.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 594/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických ...

§ 1

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 594/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...

§ 2

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 13. apríla 2010.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore