Všetky konsolidované znenia predpisu 85/2010

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 13.04.2010 účinný od 13.04.2010
MENU
Hore