Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 594/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické predradníky žiarivkových zdrojov svetla 85/2010 účinný od 13.04.2010

Platnosť od: 18.03.2010
Účinnosť od: 13.04.2010
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 594/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické predradníky žiarivkových zdrojov svetla 85/2010 účinný od 13.04.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 85/2010 s účinnosťou od 13.04.2010

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore