Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o Obchodnom vestníku 63/1992 účinný od 20.02.1992 do 04.05.1993

Platnosť od: 20.02.1992
Účinnosť od: 20.02.1992
Účinnosť do: 04.05.1993
Zrušený: ia.Na.5813
Autor: Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Hospodárska súťaž, Obchodný register
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o Obchodnom vestníku 63/1992 účinný od 20.02.1992 do 04.05.1993
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 63/1992 s účinnosťou od 20.02.1992
ZRUŠENÝ:
100/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku 100/1993 účinný od 24.02.1998 do 31.01.2004
VYKONÁVACIE PREDPISY:
513/1991 Zb. Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 01.01.2025
143/1968 Zb. Ústavný zákon o československej federácii 143/1968 účinný od 01.01.1993
Načítavam znenie...
MENU
Hore