Všetky konsolidované znenia predpisu 63/1992

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 20.02.1992 účinný od 20.02.1992 do 04.05.1993
MENU
Hore