Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o Obchodnom vestníku 63/1992 účinný od 20.02.1992 do 04.05.1993

Platnosť od: 20.02.1992
Účinnosť od: 20.02.1992
Účinnosť do: 04.05.1993
Autor: Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Hospodárska súťaž, Obchodný register
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o Obchodnom vestníku 63/1992 účinný od 20.02.1992 do 04.05.1993
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 63/1992 s účinnosťou od 20.02.1992

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore