Nariadenie vlády Slovenskej republiky o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami 419/2014 účinný od 28.01.2023 do 31.03.2023

Platnosť od: 31.12.2014
Účinnosť od: 28.01.2023
Účinnosť do: 31.03.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami 419/2014 účinný od 28.01.2023 do 31.03.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 419/2014 s účinnosťou od 28.01.2023 na základe 28/2023
MENENÝ:
28/2023 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 419/2014 Z. z. o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami 28/2023 účinný od 28.01.2023
84/2023 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 419/2014 Z. z. o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 28/2023 Z. z. 84/2023 účinný od 01.04.2023
VYKONÁVACIE PREDPISY:
523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.08.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore