Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 31/2011 účinný od 01.09.2011 do 30.04.2014

Platnosť od: 12.02.2011
Účinnosť od: 01.09.2011
Účinnosť do: 30.04.2014
Zrušený: ia.Na.3422
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Chovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 31/2011 s účinnosťou od 01.09.2011
RUŠÍ PREDPIS:
422/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie podpory pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi 422/2007 účinný od 01.09.2009 do 31.08.2011
ZRUŠENÝ:
107/2014 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 107/2014 účinný od 01.05.2014
VYKONÁVACIE PREDPISY:
543/2007 Z. z. Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka 543/2007 účinný od 01.07.2016 do 31.12.2017
Načítavam znenie...
MENU
Hore