Všetky konsolidované znenia predpisu 31/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.09.2011 účinný od 01.09.2011 do 30.04.2014
MENU
Hore